نشریه بین المللی روانشناسی- اشتراک نسخه چاپی
اشتراک نسخه چاپی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/21 | 
مجله به صورت الکترونیکی و دانلود رایگان در سایت مجله موجود می باشد.
تعداد محدودی برای نویسندگان مقالات چاپ می گردد که به ادرس نویسنده مسول ارسال می گردد. در صورتیکه تمایل به دریافت نسخه چاپی دارید فرم اشتراک را تکمیل نمایید.
 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه بین المللی روانشناسی:
http://ijpb.ir/find-1.54.43.fa.html
برگشت به اصل مطلب