نشریه بین المللی روانشناسی- اخبار نشریه
شناسه Dor و Doi

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/9 | 
مقالات منتشر شده نشریه بین المللی روانشناسی از سال ۲۰۱۸ دارای شناسه اختصاصی doi می باشند.همچنین از سال ۲۰۲۰ مقالات منتشر شده دارای کد Dor  می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه بین المللی روانشناسی:
http://ijpb.ir/find.php?item=1.43.19.fa
برگشت به اصل مطلب