نشریه بین المللی روانشناسی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/4 | 
 نشریه بین المللی روانشناسی با هدف انتشار یافته های اصیل ، مهم و بدیع علمی در زمینه های مختلف روانشناسی، به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموختگان و مبادله اطلاعات علمی بین پژوهشگران و تقویت نهضت تولید علم، مقاله های علمی را در زمینه های مختلف و کلیه محورهای موضوعی روانشناسی چاپ می کند. مجله بین المللی روانشناسی فقط مقالات انگلیسی پژوهشی اصیل  را دریافت می نماید و مقالات کتابخانه ای ، مورد پژوهی و روانسنجی نیز قابل چاپ در این مجله نیست.
* قابل ذکر است در نگارش  مقاله می بایست متناسب با نوع جامعه یکی از روش های نمونه گیری تصادفی  استفاده شود.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه بین المللی روانشناسی:
http://ijpb.ir/find-1.42.17.fa.html
برگشت به اصل مطلب