نشریه بین المللی روانشناسی- هیات تحریریه
شورای دبیران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/4 | 


مدیر مسئول
دکتر رضا زمانی
دانشگاه تهران
reza_zamani1yahoo.com

سردبیر
دکتر حسین شکرکن
دانشگاه شهید چمران اهواز
shokrkon_hyahoo.com

دبیر تخصصی
دکتر شیوا دولت آبادی
روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی


دکتر پروانه محمد خانی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
parmohamiryahoo.com

دکتر پروین کدیور
روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی


دکتر مرتضی امیدیان
دانشگاه شهید چمران اهواز
morteza_omidscu.ac.ir

دکتر بیژن گیلانی
دانشگاه تهران
bijanguilanigmail.com

دکتر محبویه جعفری
انجمن روانشناسی ایران
dr.m_jpsyyahoo.com

اعضای هیات تحریریه
دکتر بهروز بیرشک
دانشگاه علوم پزشکی
behrooz.birashkyahoo.com

دکتر حسین شکرکن
دانشگاه شهید چمران اهواز
shokrkon_hyahoo.com

دکتر لادن فتی
دانشگاه ایران
lfatayahoo.com

دکتر مهرناز شهرآرای
دانشگاه خوارزمی
mehrnazshahrarayyahoo.com

دکتر شهریار شهیدی
دانشگاه شهید باهنر
shahriarshahidihotmail.com

دکتر منیجه شهنی ییلاق
دانشگاه شهید چمران اهواز
shehniyailaghmyahoo.com

دکتر رضا زمانی
دانشگاه تهران
reza_zamani1yahoo.com
 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه بین المللی روانشناسی:
http://ijpb.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب