نشریه بین المللی روانشناسی- درباره نشریه
درباره نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/4 | 
مجله بین المللی روانشناسی دارای درجه علمی - پژوهشی از کمیسیون نشریات علمی کشور وزارت علوم - تحقیقات و فناوری می باشد. این درجه علمی پژوهشی از تاریخ اسفند ۱۳۸۲ به دوفصلنامه مذکور اعطا گردیده و هر ساله بررسی و تمدید می گردد.
همچنین نشریه در Google Scholar ،(ISC ) و Ricest magiran  , SID نیز نمایه سازی شده و  دارای ضریب تاثیر  ۰.۰۳۴می باشد.
شایان ذکر است PDF متن کامل مقالات چاپ شده به صورت رایگان (Open Access) در بخش آرشیو قابل دسترسی می باشد.
همچنین کلیه مقالات قابل چاپ قبل از تایید نهای سرقت ادبی آنان با  iThenticate بررسی می شود.
بر اساس مصوبه جلسه ۲۳ خرداد ۹۵ برای دریافت مقالات جهت بررسی  تا قبل از فرایند چاپ  مبلغ ۱۰۰ هزار تومان دریافت می گردد.
همچنین طبق مصوبه اسفند ماه ۱۳۹۹ هیات مدیره انجمن روانشناسی ایران ، از کلیه مقالات قابل چاپ در مجله بین المللی روانشناسی برای هر مقاله مبلغ ۲۵۰ هزار تومان دریافت می گردد.
نویسنده به صورت آنلاین از طریق وب سایت هزینه را پرداخت می نماید.

* قابل ذکر است در نگارش  مقاله می بایست متناسب با نوع جامعه یکی از روش های نمونه گیری تصادفی  استفاده شود  و مقالات کتابخانه ای . روانسنجی . مورد پژوهی بررسی و چاپ نمی گردد.
 
 نام مجله (انگلیسی) :  (IPA) International Journal of Psychology
نام مجله (فارسی) : نشریه بین المللی روانشناسی
نوع مجله : دوفصلنامه علمی (پژوهشی)
زبان : انگلیسی
شاپا : ۱۲۵۱-۲۰۰۸
شاپا الکترونیکی : ۴۳۲۶-۲۶۷۶
صاحب امتیاز : انجمن روانشناسی ایران
مدیر مسئول :  جناب آقای دکتر رضا زمانی
سردبیر : جناب آقای دکتر حسین شکرکن
دبیر محور روانشناسی بالینی و عمومی : سرکار خانم دکتر شیوا دولت آبادی
دبیر محور روانشناسی بالینی و عمومی : سرکار خانم دکتر پروانه محمدخانی
دبیر محور روانشناسی بالینی : جناب آقای دکتر بیژن گیلانی
دبیر محور روانشناسی تربیتی : سرکار خانم دکتر پروین کدیور
دبیر محور روانشناسی اجتماعی : جناب آقای دکتر مرتضی امیدیان
دبیر محور مشاوره : سرکار خانم دکتر محبوبه جعفری
مدیر داخلی : سرکار خانم کوثر سیمیاریان
همکاران: سرکار خانم صدیقه صندوقدار
ایمیل ارتباطی با دفتر مجله internationaljournalipagmail.com  و یا ارسال پیام از طریق بخش تماس با ما
 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه بین المللی روانشناسی:
http://ijpb.ir/find.php?item=1.40.15.fa
برگشت به اصل مطلب