نشریه بین المللی روانشناسی- فرایند ارزیابی مقالات
فرایند ارزیابی مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/3 | 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه بین المللی روانشناسی:
http://ijpb.ir/find-1.125.40.fa.html
برگشت به اصل مطلب