نشریه بین المللی روانشناسی- اخبار نشریه
انتشار الکترونیکی مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/9 | 
  بر اساس مصوبه هیات تحریریه به دلیل هزینه بالای چاپ و پست مجله از این پس مجله به صورت الکترونیکی توزیع خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه بین المللی روانشناسی:
http://ijpb.ir/find.php?item=1.43.21.fa
برگشت به اصل مطلب