نشریه بین المللی روانشناسی- سیاست مالی
سیاست های مالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/11 | 
براساس مصوبه اسفند ۱۳۹۹ هیات مدیره انجمن روانشناسی ایران ، از کلیه مقالات قابل چاپ در مجله بین المللی روانشناسی برای هر مقاله مبلغ ۲۵۰ هزار تومان و برای دریافت مقالات جهت بررسی  تا قبل از فرایند چاپ  مبلغ ۱۰۰ هزار تومان دریافت می گردد و پس از بارگذاری کامل مقاله و تایید موضوع جهت واریز مبلغ پیامی ارسال می گردد
پرداخت هزینه به صورت انلاین ازطریق درگاه پرداخت الکترونیک سایت صورت می گیرد.

در صورت رد مقاله در هر مرحله این مبلغ مستردد نمی گردد.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه بین المللی روانشناسی:
http://ijpb.ir/find.php?item=1.114.25.fa
برگشت به اصل مطلب